Scherp op schoon

ATTENT OP KWALITEIT

Hoe streven we naar nog meer kwaliteit voor U? Vanuit één basisprincipe: Plannen – Doen – Evalueren – Verbeteren.

  • Plannen

Een goede planning is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van uw opdracht. Met een goed doordachte planning kunnen we erop toe zien dat we geen enkele stap in het gehele schoonmaakproces uit het oog verliezen.

  • Doen

De taken worden uitgevoerd conform de opgemaakte planning en een training op de werkvloer. Hierbij zijn het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek en het gebruiken van de benodigde materialen en middelen de belangrijkste aspecten.

  • Evalueren

Wordt de juiste methode gebruikt om onze taken goed te kunnen uitvoeren? Zijn de taken welke uitgevoerd worden wel effectief in de praktijk? Steeds weer stellen wij deze kritische vragen. Eerst via de zelfcontrole van de basisarbeider en daarna met systematische controles door de leidinggevende van Cityservice.

  • Verbeteren

Wij als Cityservice willen steeds een trapje hogerop komen. En dat is enkel mogelijk door een voortdurend verbeteringsproces op basis van permanente controle en analyse, elke dag opnieuw. Onze uitgangspunten hierbij zijn: tevreden medewerkers, continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaam ondernemen.